pogotowie
wodociągowo kanalizacyjne

Zgłoś awarię 994

strona główna / Usługi związane z kanalizacją

 

Usługi związane z kanalizacją

Dział sieci kanalizacyjnej oferuje całokształt usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a w szczególności:

- kompleksowe czyszczenie lub doraźne udrażnianie kanalizacji, studni sanitarnych, wpustów deszczowych, przepompowni ścieków, odwodnień liniowych itp.

- monitoring TV kanalizacji,

- lokalizacja nieszczelności kanalizacji czy weryfikacja prawidłowości podłączenia sprzętem do zadymiania,

- odbiór nieczystości ciekłych bytowych ze zbiorników bezodpływowych na terenie miasta Raciborza oraz gmin ościennych (Kornowac, Lyski, Lubomia, Rudnik).

Świadczymy również usługi związane z budową przyłączy kanalizacyjnych oraz remontów kanalizacji metodą wykopową, a także punktowych napraw kanalizacji metodą bezwykopową w zakresie średnic 160-250 mm.

 

Procedura postępowania:

1. W zakresie kompleksowego czyszczenia lub doraźnego udrażniania kanalizacji, monitoringu TV kanalizacji, lokalizacji nieszczelności kanalizacji sprzętem do zadymiania:

Etap 1 Telefoniczne lub pisemne zgłoszenie potrzeby wykonania usługi do BOK.

Etap 2 Uzgodnienie terminu realizacji usługi z przedstawicielem działu sieci kanalizacyjnej (tel. wew. 255, 236, 234).

Etap 3 Wykonanie usługi u klienta (w przypadku umówienia się na usługę telefonicznie przed przystąpieniem do realizacji zlecenia klient zobowiązany jest wypełnić pisemne zlecenie wykonania usługi dostępne u kierowcy).

Etap 4 Po zakończeniu realizacji usługi podpisanie u kierowcy protokołu potwierdzającego wykonanie zlecenia.

Etap 5 Wystawienie klientowi faktury za wykonaną usługę z terminem płatności 14 dni.

2. W zakresie odbioru nieczystości ciekłych bytowych ze zbiorników bezodpływowych na terenie miasta Raciborza oraz gmin ościennych (Kornowac, Lyski, Lubomia, Rudnik):

Etap 1 Telefoniczne lub pisemne zgłoszenie potrzeby wykonania usługi. W przypadku wywozu nieczystości płynnych po raz pierwszy występuje konieczność zawarcia umowy na w/w usługę.

Etap 2 Uzgodnienie terminu realizacji usługi z przedstawicielem działu sieci kanalizacyjnej (tel. wew. 255, 236, 234).

Etap 3 Wykonanie usługi u klienta.

Etap 4 Wystawienie klientowi faktury za wykonaną usługę z terminem płatności 14 dni.

3. W zakresie usług związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub napraw kanalizacji metodą bezwykopową/wykopową:

Etap 1 Pisemne zgłoszenie potrzeby wykonania usługi do BOK.

Etap 2 Wizja w terenie z klientem mająca na celu doprecyzowanie zakresu usługi.

Etap 3 Przygotowanie kosztorysu ofertowego na usługę oraz jego akceptacja przez klienta. (tylko w przypadku kiedy usługa nie jest objęta cennikiem obowiązującym w spółce Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu).

Etap 4 Wykonanie usługi u klienta.

Etap 5 Rozliczenie robót i przygotowanie kosztorysu powykonawczego do akceptacji przez klienta.

Etap 6 Wystawienie klientowi faktury za wykonaną usługę z terminem płatności 14 dni.

 

Warunki przyjęcia zlecenia/usługi w kilku punktach

  • W zakresie kompleksowego czyszczenia lub doraźnego udrażniania kanalizacji, monitoringu TV kanalizacji, lokalizacji nieszczelności kanalizacji sprzętem do zadymiania:

Usługa będzie realizowana po telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego. Termin realizacji usługi do uzgodnienia z przedstawicielem działu sieci kanalizacyjnej.

  • W zakresie odbioru nieczystości ciekłych bytowych ze zbiorników bezodpływowych na terenie miasta Raciborza oraz gmin ościennych (Kornowac, Lyski, Lubomia, Rudnik):

Usługa będzie realizowana po podpisaniu z właścicielem danej nieruchomości umowy na wywóz nieczystości płynnych. Następnie klient w sposób telefoniczny, pisemny lub poprzez formularz znajdujący się na stronie spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. zgłasza potrzebę realizacji usługi. Zgłoszenie powinno zawierać informację o wielkości posiadanego zbiornika bezodpływowego oraz możliwości dojazdu do tego zbiornika. Przedstawiciel działu sieci kanalizacyjnej oddzwania do klienta umawiając termin realizacji usługi. Usługa realizowana jest wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 20.00 (okres od 1 marca do II połowy grudnia) lub od 7.00 do 15.00 (okres od II połowy grudnia do końca lutego).

  • W zakresie usług związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub napraw kanalizacji metodą bezwykopową/wykopową:

Usługa będzie realizowana wyłącznie po złożeniu w BOK stosownego wniosku na dany rodzaj usługi. Następnie po odbyciu wizji w terenie z udziałem Zamawiającego zostaje sporządzony kosztorys ofertowy na daną usługę (tylko w przypadku gdy usługa nie jest objęta cennikiem obowiązującym w spółce Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu) oraz po jego zaakceptowaniu ustalany jest termin realizacji usługi.

 
  • kanalizacja-raciborz-1.png

Masz pytania?

Bądźmy w kontakcie

Ikona pinezki reprezentująca sekcję adresuZapraszamy osobiście:
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

Ikona telefonu reprezentująca sekcję kontaktuwodociagi@wodociagiraciborskie.pl
lub telefonicznie: +48 32 415 30 33

Ikona kartki reprezentująca formularz kontaktowyNapisz do nas
Formularz kontaktowy

 
 
×
BIP Przetargi e-BOK
Awaria Wodociągi Raciborskie