pogotowie
wodociągowo kanalizacyjne

Zgłoś awarię 994

strona główna / Usługi laboratoryjne

 

Usługi laboratoryjne

Laboratorium spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. oferuje klientom następujące usługi:

  • pobieranie próbek wody do badań,
  • badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody (np. woda ze studni, próbki wody z obiektów handlowo-usługowych potrzebne do odbioru lokalu przez Sanepid),
  • badania fizykochemiczne ścieków i osadów ściekowych (np. z przydomowych oczyszczalni),
  • badanie skuteczności procesu sterylizacji (sporal A)

Zgodnie z Decyzją nr 831/23 wydaną dnia 06.12.2023 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu Laboratorium Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o. posiada zatwierdzony system jakości badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wody.

Krok 1. Przed zleceniem usługi do laboratorium prosimy o kontakt z Działem laboratorium w celu ustalenia terminu oraz warunków wykonania usługi – kontakt pod numerem telefonu 32 415 30 33 wew. 228, lub 229 lub 230.

Krok 2. Należy wypełnić Zlecenie – badanie wody lub Zlecenie – badanie ścieków a następnie złożyć je w Biurze Obsługi Klienta spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.

Pobranie próbki do badań.

Pobrania próbki wody dokonuje:

  • uprawniony próbkobiorca
  • klient - w tym przypadku należy pobrać z laboratorium pojemniki do badań próbek mikrobiologicznych

Pobrania należy dokonać zgodnie z instrukcją pobrania próbek wody do badań

Uwaga: w przypadku samodzielnego pobierania próbki wody do badania, klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność tego pobrania

Próbki wody do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 13.00

Pobrania próbki ścieków dokonuje:

  • klient – należy dostarczyć do laboratorium około 1,5 litra ścieku w szczelnie zamkniętym pojemniku nie pozostawiając pęcherzyków powietrza

Próbki ścieków do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 11.00

POBRANE PRÓBKI WODY LUB ŚCIEKÓW NALEŻY NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE DOSTARCZYĆ DO LABORATORIUM!!!

Za wykonaną usługę w zakresie badań laboratoryjnych wystawiona zostanie faktura VAT zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Aktualne ceny poszczególnych analiz oraz pobierania próbek podane są w odpowiednich zleceniach.

Sprawozdanie z badań oraz fakturę za wykonaną usługę należy odebrać w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu ul. 1 Maja 8 lub zostaną wysłane pocztą w zależności od dokonanego wyboru formy przekazania wyników w zleceniu.

Godziny pracy BOK:
Od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.45

Cennik usług świadczonych przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.

  • wodociagi-raciborz-badania-wody-1.png

Masz pytania?

Bądźmy w kontakcie

Ikona pinezki reprezentująca sekcję adresuZapraszamy osobiście:
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

Ikona telefonu reprezentująca sekcję kontaktuwodociagi@wodociagiraciborskie.pl
lub telefonicznie: +48 32 415 30 33

Ikona kartki reprezentująca formularz kontaktowyNapisz do nas
Formularz kontaktowy

 
 
×
BIP Przetargi e-BOK
Awaria Wodociągi Raciborskie