pogotowie
wodociągowo kanalizacyjne

Zgłoś awarię 994

strona główna / Okres 1997 r. – do dziś

 

Okres 1997 r. – do dziś

W lipcu 1997 r. Zakład Wodociągów zmagał się ze skutkami katastroficznej powodzi (krytyczna była noc z 8 na 9 lipca). W Raciborzu zalanych zostało 4,5 tysiąca hektarów obszaru miasta. Uszkodzona została częściowo kanalizacja deszczowa i sanitarna. Odra zalała również oddaną kilka miesięcy wcześniej do użytku nową oczyszczalnię ścieków. Woda w kranach pojawiła się dopiero 20 lipca 1997 r. przy czym nie dawała się do celów spożywczych. Uszkodzenia sieci usunięto w sierpniu 1997 r. Wkrótce też, po wznowieniu akcji chlorowania, uznano, iż nadaje się ona do spożycia.

W 2000 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wziął udział w projekcie Światowej Organizacji Zdrowia i Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska (WHO/DEPA – Danish Environmental Protection Agency), wspierającym wdrażanie krajowych programów działań na rzecz środowiska i zdrowia (1998). W Raciborzu, dzięki wsparciu DEPA, nastąpiła budowa kanalizacji sanitarnej w Oborze i Studziennej (2000-2002) oraz modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. 1 Maja z wdrożeniem pełnej automatyki (2003-2005). Poczynione inwestycje umożliwiły m.in. pomiar przepływu wody a także wykrywanie wycieków i nieszczelności w sieci. Wdrożony system wizualizacji uzdatniania wody pozwala na bieżącą kontrolę wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Monitoring przepływów nocnych (stwierdzenie minimalnych i maksymalnych) umożliwia szybkie wykrywanie przecieków. Zoptymalizowano pracę filtrów, stosując nowoczesne złoża filtracyjne dwuwarstwowe, dające lepsze parametry fizykochemiczne. Pojawiły się nowe zestawy pompowe. Całość urządzeń spięto specjalistycznym oprogramowaniem.

Oczyszczalnia ścieków, zdolna do przerobu 24 tys. m3 wody, okazała się za duża dla potrzeb Raciborza. Uznano więc, że powinna obsłużyć również okoliczne gminy. Przygotowano projekt zakładający podłączenie do Raciborza ościennych gmin. Koszty budowy niezbędnej infrastruktury (sieci magistralnych i przepompowni) były bardzo duże. Kwota przekraczała możliwości finansowe samorządów. Uznano więc, że jedynym wyjściem będzie aplikowanie o środki pomocowe z Unii Europejskiej. Szacowano, że poziom dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. wartości przedsięwzięcia. Planowaną inwestycję podzielono na dwa etapy: pierwszy miał objąć rozbudowę i modernizację systemu gospodarki wodno-ściekowej Raciborza, drugi – perspektywiczny – podłączenie do oczyszczalni w Raciborzu ościennych gmin. Miasto Racibórz pozyskało na realizację pierwszego etapu wsparcie z unijnego Funduszu Spójności. Projekt nazwano „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Jego realizacja nastąpiła w latach 2005-2010.

W przeciągu wielu lat Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu działał w różnych formach organizacyjnych m.in.: jako zakład nr 17 Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu by ostatecznie od 10-08-2006r. rozpocząć działalność jako spółka prawa handlowego pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże niezależnie od formy działalności zakład za cel stawiał sobie nieprzerwane dostarczenie swoim klientom wody najwyższej jakości, nieprzerwany odbiór ścieków a także ciągłą modernizację posiadanej infrastruktury.

Inwestycje w rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowę nowego ujęcia, modernizację oczyszczalni ścieków, a także w unowocześnienie bazy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja sprawiły, że Racibórz dysponuje dziś nowoczesną i ekologiczną infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, spełniającą najostrzejsze normy unijne.

  • wodociagi-raciborz-1997.jpg
  • zwik-raciborz-1997.jpg

Masz pytania?

Bądźmy w kontakcie

Ikona pinezki reprezentująca sekcję adresuZapraszamy osobiście:
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

Ikona telefonu reprezentująca sekcję kontaktuwodociagi@wodociagiraciborskie.pl
lub telefonicznie: +48 32 415 30 33

Ikona kartki reprezentująca formularz kontaktowyNapisz do nas
Formularz kontaktowy

 
 
×
BIP Przetargi e-BOK
Awaria Wodociągi Raciborskie