pogotowie kanalizacyjne Racibórz

strona główna / Gospodarka wodomierzowa

 

Gospodarka wodomierzowa

Wodomierz główny jest własnością spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. Nie dotyczy to podliczników i wodomierzy w budynkach wielolokalowych.

Uszkodzenie wodomierza.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy wodomierza prosimy o zgłoszenie tego faktu:

Eksperytyza wodomierza
W przypadku kiedy klient kwestionuje prawidłowości wskazań wodomierza przysługuje mu prawo do zlecenia przeprowadzenia ekspertyzy przez Urząd Miar i Wag. Zlecenie dokonania ekspertyzy wodomierza dokonuje się pisemnie składając zlecenie ekspertyzy wodomierza głównego.

Procedura sprawdzenia wodomierza przebiega następująco:

  • Monterzy spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. demontują (zamieniają na inny) wodomierz w uzgodnionym terminie
  • Wodomierz specjalnym opakowaniu zabezpieczającym jest przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar
  • Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza
  • Po przeprowadzonym badaniu Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia
  • Gdy wyniki sprawdzenia nie wykażą zawyżania wskazań na niekorzyść odbiorcy, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca (zlecający)

Wodomierz w budynkach wielolokalowych
Wodomierz w budynkach wielolokalowych jest własnością lokatora. Lokator odpowiada za posiadanie wodomierza w okresie ważności cechy legalizacyjnej. Legalizacja wodomierza wg przepisów obowiązuje przez 5 lat. Informację o okresie ważności cechy legalizacyjnej uzyskać można z wodomierza lub dzwoniąc do BOK z pytaniem kiedy taki okres mija. W przypadku przekroczenia okresu cechy legalizacyjnej należy wodomierz wymienić. Zlecenie wymiany wodomierza można zlecić spółce Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. wypełniając zlecenie dotyczące wodomierza zabudowanego na instalacji wewnętrznej i złożyć je w BOK.  Po dokonaniu wymiany wodomierza należy zgłosić spółce Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. stan końcowy poprzedniego wodomierza, nr i datę cechy legalizacyjnej nowego wodomierza.
W związku z faktem, że Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. nie jest właścicielem wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym oraz wodomierza nie dokonuje plombowania wymienionego wodomierza. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu/Zarządcy budynku.

Wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej tzw. podlicznik
Klienci, którzy używają wodę do celów bezpowrotnie zużytych czyli inaczej mówiąc nie wytwarzają ścieków (np. podlewanie ogródka, rolnictwo) mają możliwość zabudowy licznika wody bezpowrotnie zużytej. Ilość zużycia z tego wodomierza jest odejmowana od ilości całkowitej zużytej wody w oparciu o którą naliczana jest należność za ścieki. Podlicznik jest własnością Klienta i on odpowiada za utrzymywanie go w dacie ważności cechy legalizacyjnej oraz uiszcza co miesięczną opłatę związaną z jego rozliczeniem. Rozliczenie podlicznika jest możliwe w okresie 1 kwiecień do 30 wrzesień lub przez cały rok.
Aby zabudować podlicznik należy:

  • złożyć w BOK wniosek o wydanie warunków technicznych o zabudowę licznika na wodę bezpowrotnie zużytą. Do wniosku należy dołączyć decyzję o podatku rolnym (dotyczy wniosku na cele rolnicze)
  • w oparciu o wydane warunki wykonać instalację i zabudować podlicznik – w BOK można złożyć zlecenie dotyczące wodomierza zabudowanego na instalacji wewnętrznej lub tylko zabudowę podlicznika przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
  • zgłosić do odbioru wykonaną instalację
  • podpisać umowę na zmianę sposobu rozliczania ścieków na nieruchomości

Masz pytania?

Bądźmy w kontakcie

Zapraszamy osobiście:
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

wodociagi@wodociagiraciborskie.pl
lub telefonicznie: +48 32 415 30 33

Napisz do nas
Formularz kontaktowy

 
 
×
BIPPrzetargie-BOK
Awaria Wodociągi Raciborskie