pogotowie
wodociągowo kanalizacyjne

Zgłoś awarię 994

strona główna / Gospodarka wodomierzowa

 

Gospodarka wodomierzowa

Wodomierz główny jest własnością spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. Nie dotyczy to podliczników i wodomierzy w budynkach wielolokalowych.

Uszkodzenie wodomierza.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy wodomierza prosimy o zgłoszenie tego faktu:

Eksperytyza wodomierza
W przypadku kiedy klient kwestionuje prawidłowości wskazań wodomierza przysługuje mu prawo do zlecenia przeprowadzenia ekspertyzy przez Urząd Miar i Wag. Zlecenie dokonania ekspertyzy wodomierza dokonuje się pisemnie składając zlecenie ekspertyzy wodomierza głównego.

Procedura sprawdzenia wodomierza przebiega następująco:

  • Monterzy spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. demontują (zamieniają na inny) wodomierz w uzgodnionym terminie
  • Wodomierz specjalnym opakowaniu zabezpieczającym jest przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar
  • Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza
  • Po przeprowadzonym badaniu Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia
  • Gdy wyniki sprawdzenia nie wykażą zawyżania wskazań na niekorzyść odbiorcy, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca (zlecający)

Wodomierz w budynkach wielolokalowych
Wodomierz w budynkach wielolokalowych jest własnością lokatora. Lokator odpowiada za posiadanie wodomierza w okresie ważności cechy legalizacyjnej. Legalizacja wodomierza wg przepisów obowiązuje przez 5 lat. Informację o okresie ważności cechy legalizacyjnej uzyskać można z wodomierza lub dzwoniąc do BOK z pytaniem kiedy taki okres mija. W przypadku przekroczenia okresu cechy legalizacyjnej należy wodomierz wymienić. Zlecenie wymiany wodomierza można zlecić spółce Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. wypełniając zlecenie dotyczące wodomierza zabudowanego na instalacji wewnętrznej i złożyć je w BOK.  Po dokonaniu wymiany wodomierza należy zgłosić spółce Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. stan końcowy poprzedniego wodomierza, nr i datę cechy legalizacyjnej nowego wodomierza.
W związku z faktem, że Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. nie jest właścicielem wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym oraz wodomierza nie dokonuje plombowania wymienionego wodomierza. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu/Zarządcy budynku.

Wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej tzw. podlicznik
Klienci, którzy używają wodę do celów bezpowrotnie zużytych czyli inaczej mówiąc nie wytwarzają ścieków (np. podlewanie ogródka, rolnictwo) mają możliwość zabudowy licznika wody bezpowrotnie zużytej. Ilość zużycia z tego wodomierza jest odejmowana od ilości całkowitej zużytej wody w oparciu o którą naliczana jest należność za ścieki. Podlicznik jest własnością Klienta i on odpowiada za utrzymywanie go w dacie ważności cechy legalizacyjnej oraz uiszcza co miesięczną opłatę związaną z jego rozliczeniem. 
Aby zabudować podlicznik należy postępować zgodnie z zamieszonymi poniżej warunkami:

Warunki techniczne montażu wodomierza do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej

  • złożyć zlecenie usługi dotyczącej kontroli instalacji wody bezpowrotnie zużytej 
  • podpisać umowę na zmianę sposobu rozliczania ścieków na nieruchomości

Wodomierz na ujęciu własnym tzw. hydrofor
Klienci, którzy używają wodę z ujęcia własnego (studni) oraz korzystają z kanalizacji sanitarnej powinni zabudować licznik wody na ujęciu własnym. Wodomierz na ujęciu własnym ma na celu określenie ilości pobranej wody z ujęcia własnego i na tej podstawie rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków. Licznik jest własnością Klienta i on odpowiada za utrzymywanie go w dacie ważności cechy legalizacyjnej oraz uiszcza co miesięczną opłatę związaną z jego rozliczeniem. 
Aby zabudować licznik należy postępować zgodnie z zamieszonymi poniżej warunkami:

Warunki techniczne montażu wodomierza na własnym hydroforze

  • złożyć zlecenie usługi dotyczącej kontroli instalacji wodomierza na własnym hydroforze
  • podpisać umowę na zmianę sposobu rozliczania ścieków na nieruchomości
  • gospodarka-wodociagowa-zwik-raciborz.png

Masz pytania?

Bądźmy w kontakcie

Ikona pinezki reprezentująca sekcję adresuZapraszamy osobiście:
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

Ikona telefonu reprezentująca sekcję kontaktuwodociagi@wodociagiraciborskie.pl
lub telefonicznie: +48 32 415 30 33

Ikona kartki reprezentująca formularz kontaktowyNapisz do nas
Formularz kontaktowy

 
 
×
BIP Przetargi e-BOK
Awaria Wodociągi Raciborskie